โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (โรงเรียนมีความสุข) วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16-10-2018 ผู้เข้าชม 118

Tags : เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา2561 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู