การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่25 ระหว่างวันที่22-25ตุลาคม2561 ณ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23-10-2018 ผู้เข้าชม 30

Tags : อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด จดหมายข่าว คณะครุศาสตร์ อาจารย์อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร