การสัมมนานศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่29-31ต.ค.2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา

เผยแพร่เมื่อ 30-10-2018 ผู้เข้าชม 33

Tags : จดหมายข่าว คณะครุศาสตร์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ขอแสดงความยินดีกับ นศ.โปรแกรมวิชาภาษาไทย