การสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสวนาปัญหา แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 30 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 30-10-2018 ผู้เข้าชม 35

Tags : อาจารย์มนตรี หลินภู นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ขอแสดงความยินดีกับ นศ.โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์