การสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสวนาปัญหา แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 30 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 30-10-2018 ผู้เข้าชม 54

Tags : อาจารย์กษมา สุรเดชา การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่2" ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560