โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานลอยกระทง ประจำปี2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักประเพณีลอยกระทงของไทย

เผยแพร่เมื่อ 22-11-2018 ผู้เข้าชม 61

Tags : นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ศึกษาดูงานและการสรุปผลการดำเนินงาน2561 วันที่29เม.ย.-1พ.ค.62 ณ จังหวัดกาญจนบุรี X'MAS 4 YOU รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช