โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2018 ผู้เข้าชม 24

Tags : แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง ผศ.ดรุณี ขัยมงคล มคอ.กลุ่มวิชาบริหารการศึกษา