โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2018 ผู้เข้าชม 43

Tags : งบประมาณ บ.กศ. มคอ.กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน การสัมมนาทางวิชาการ "PLCครูพันธุ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน" กิจกรรมเลือกตั้งสโมสร คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มีนาคม 2561 ขยายเวลารับลงทะเบียนและส่งบทความถึง 30 กันยายน 2560