โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 วันที่26 ก.ค.62 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2019 ผู้เข้าชม 32

Tags : งบประมาณ กศ.บป. แผนที่ข้อมูลศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายนเรศ ยิ้มโรจน์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดมารยาทไทย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ้วยรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม บทเรียนออนไลน์ รศ. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์