ค่ายอาเซียนเดย์ สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วันที่8สิงหาคม2562

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2019 ผู้เข้าชม 5

Tags : ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3. ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครู 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา คลองแม่ลาย จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครครูอนุบาล