การสัมมนาทางวิชาการ "PLC ครูพันธุ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน" ณ ห้องสโลป ชั้น3 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 7

ภาพที่ 1. การสัมมนาทางวิชาการ

ภาพที่ 2. การสัมมนาทางวิชาการ

ภาพที่ 3. การสัมมนาทางวิชาการ

ภาพที่ 4. การสัมมนาทางวิชาการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)"

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 8

ภาพที่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ


จิบกาแฟแลศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 7

ภาพที่ 1. จิบกาแฟแลศิลป์

ภาพที่ 2. จิบกาแฟแลศิลป์

ภาพที่ 3. จิบกาแฟแลศิลป์

ภาพที่ 4. จิบกาแฟแลศิลป์


การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ 21-03-2019 ผู้เข้าชม 8

ภาพที่ 1. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 2. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 3. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพที่ 4. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2” วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 18-03-2019 ผู้เข้าชม 9

ภาพที่ 1. งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 2. งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 3. งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 4. งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ


วันที่ 14 มี.ค.62 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 14-03-2019 ผู้เข้าชม 8

ภาพที่ 1. วันที่ 14 มี.ค.62 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. วันที่ 14 มี.ค.62 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. วันที่ 14 มี.ค.62 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. วันที่ 14 มี.ค.62 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร


การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3

เผยแพร่เมื่อ 13-03-2019 ผู้เข้าชม 7

ภาพที่ 1. การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3

ภาพที่ 2. การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3

ภาพที่ 3. การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3

ภาพที่ 4. การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3


เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62

เผยแพร่เมื่อ 13-03-2019 ผู้เข้าชม 7

ภาพที่ 1. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62

ภาพที่ 2. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62

ภาพที่ 3. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62

ภาพที่ 4. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62


สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ" วันอาทิตย์ที่9มีนาคม2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2019 ผู้เข้าชม 6

ภาพที่ 1. สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 2. สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 3. สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 4. สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ


โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินภายใน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2019 ผู้เข้าชม 10

ภาพที่ 1. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินภายใน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพที่ 2. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินภายใน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพที่ 3. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินภายใน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพที่ 4. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินภายใน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน