กำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เผยแพร่เมื่อ 16-11-2018 ผู้เข้าชม 2

ภาพที่ 1. กำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพที่ 2. กำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพที่ 3. กำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพที่ 4. กำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรภ.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16-11-2018 ผู้เข้าชม 2

ภาพที่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรภ.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรภ.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรภ.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมรภ.เพชรบูรณ์ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร


การสัมมนานศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่29-31ต.ค.2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา

เผยแพร่เมื่อ 30-10-2018 ผู้เข้าชม 17

ภาพที่ 1. การสัมมนานศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่29-31ต.ค.2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 2. การสัมมนานศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่29-31ต.ค.2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 3. การสัมมนานศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่29-31ต.ค.2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 4. การสัมมนานศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่29-31ต.ค.2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา


การสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสวนาปัญหา แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 30 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 30-10-2018 ผู้เข้าชม 20

ภาพที่ 1. การสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสวนาปัญหา แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 30 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. การสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสวนาปัญหา แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 30 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. การสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสวนาปัญหา แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 30 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. การสัมมนาครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสวนาปัญหา แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 30 ต.ค.2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์


การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่25 ระหว่างวันที่22-25ตุลาคม2561 ณ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 23-10-2018 ผู้เข้าชม 30

ภาพที่ 1. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่25 ระหว่างวันที่22-25ตุลาคม2561 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่25 ระหว่างวันที่22-25ตุลาคม2561 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่25 ระหว่างวันที่22-25ตุลาคม2561 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. การอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่25 ระหว่างวันที่22-25ตุลาคม2561 ณ คณะครุศาสตร์


โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (โรงเรียนมีความสุข) วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16-10-2018 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (โรงเรียนมีความสุข) วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (โรงเรียนมีความสุข) วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (โรงเรียนมีความสุข) วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข (โรงเรียนมีความสุข) วันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 13-10-2018 ผู้เข้าชม 30

ภาพที่ 1. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ 10-10-2018 ผู้เข้าชม 25

ภาพที่ 1. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ภาพที่ 2. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ภาพที่ 3. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ภาพที่ 4. กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ระดับบริบาลและระดับอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 08-10-2018 ผู้เข้าชม 14

ภาพที่ 1. การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ระดับบริบาลและระดับอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ระดับบริบาลและระดับอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ระดับบริบาลและระดับอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ระดับบริบาลและระดับอนุบาล ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร


"มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ" แด่ ผศ.อรอนงค์ แจ่มผลและรศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27-09-2018 ผู้เข้าชม 30

ภาพที่ 1.

ภาพที่ 2.

ภาพที่ 3.

ภาพที่ 4.