กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22-08-2019 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร์


ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม EDU STAR SEARCH 2019 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 15-08-2019 ผู้เข้าชม 5

ภาพที่ 1. ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม EDU STAR SEARCH 2019 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม EDU STAR SEARCH 2019 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม EDU STAR SEARCH 2019 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม EDU STAR SEARCH 2019 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่9สิงหาคม2562 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 09-08-2019 ผู้เข้าชม 6

ภาพที่ 1. วันที่9สิงหาคม2562 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. วันที่9สิงหาคม2562 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. วันที่9สิงหาคม2562 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. วันที่9สิงหาคม2562 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะครุศาสตร์


ค่ายอาเซียนเดย์ สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วันที่8สิงหาคม2562

เผยแพร่เมื่อ 08-08-2019 ผู้เข้าชม 5

ภาพที่ 1. ค่ายอาเซียนเดย์ สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วันที่8สิงหาคม2562

ภาพที่ 2. ค่ายอาเซียนเดย์ สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วันที่8สิงหาคม2562

ภาพที่ 3. ค่ายอาเซียนเดย์ สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วันที่8สิงหาคม2562

ภาพที่ 4. ค่ายอาเซียนเดย์ สังคมศึกษา ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม วันที่8สิงหาคม2562


การประกวดดาวเด่น คณะครุศาสตร์ วันที่7สิงหาคม2562 ณ ห้องครุร่มสัก1 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 07-08-2019 ผู้เข้าชม 11

ภาพที่ 1. การประกวดดาวเด่น คณะครุศาสตร์ วันที่7สิงหาคม2562 ณ ห้องครุร่มสัก1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. การประกวดดาวเด่น คณะครุศาสตร์ วันที่7สิงหาคม2562 ณ ห้องครุร่มสัก1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. การประกวดดาวเด่น คณะครุศาสตร์ วันที่7สิงหาคม2562 ณ ห้องครุร่มสัก1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. การประกวดดาวเด่น คณะครุศาสตร์ วันที่7สิงหาคม2562 ณ ห้องครุร่มสัก1 คณะครุศาสตร์


โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 วันที่26 ก.ค.62 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-07-2019 ผู้เข้าชม 31

ภาพที่ 1. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 วันที่26 ก.ค.62 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 วันที่26 ก.ค.62 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 วันที่26 ก.ค.62 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 วันที่26 ก.ค.62 ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร


พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 25-07-2019 ผู้เข้าชม 16

ภาพที่ 1. พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 2. พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 3. พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพที่ 4. พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562


โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ วันที่23-24ก.ค.62 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 24-07-2019 ผู้เข้าชม 10

ภาพที่ 1. โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ วันที่23-24ก.ค.62 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ วันที่23-24ก.ค.62 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ วันที่23-24ก.ค.62 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ วันที่23-24ก.ค.62 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์


กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร วันที่12ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2019 ผู้เข้าชม 42

ภาพที่ 1. กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร วันที่12ก.ค.62

ภาพที่ 2. กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร วันที่12ก.ค.62

ภาพที่ 3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร วันที่12ก.ค.62

ภาพที่ 4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร วันที่12ก.ค.62


กิจกรรมเข้าพรรษาต้านยาเสพติด ไม่คิดคดโกง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวังยาง

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2019 ผู้เข้าชม 17

ภาพที่ 1. กิจกรรมเข้าพรรษาต้านยาเสพติด ไม่คิดคดโกง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวังยาง

ภาพที่ 2. กิจกรรมเข้าพรรษาต้านยาเสพติด ไม่คิดคดโกง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวังยาง

ภาพที่ 3. กิจกรรมเข้าพรรษาต้านยาเสพติด ไม่คิดคดโกง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวังยาง

ภาพที่ 4. กิจกรรมเข้าพรรษาต้านยาเสพติด ไม่คิดคดโกง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวังยาง