วันที่ 25มิ.ย.62 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2019 ผู้เข้าชม 1

ภาพที่ 1. วันที่ 25มิ.ย.62 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3

ภาพที่ 2. วันที่ 25มิ.ย.62 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3

ภาพที่ 3. วันที่ 25มิ.ย.62 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3

ภาพที่ 4. วันที่ 25มิ.ย.62 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น3


อบรมครูตชด. ประจำปี2562 ระหว่างวันที่19-20มิ.ย.62 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 จ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ 21-06-2019 ผู้เข้าชม 3

ภาพที่ 1. อบรมครูตชด. ประจำปี2562 ระหว่างวันที่19-20มิ.ย.62 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 จ.ตาก

ภาพที่ 2. อบรมครูตชด. ประจำปี2562 ระหว่างวันที่19-20มิ.ย.62 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 จ.ตาก

ภาพที่ 3. อบรมครูตชด. ประจำปี2562 ระหว่างวันที่19-20มิ.ย.62 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 จ.ตาก

ภาพที่ 4. อบรมครูตชด. ประจำปี2562 ระหว่างวันที่19-20มิ.ย.62 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 จ.ตาก


การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา2561

เผยแพร่เมื่อ 04-06-2019 ผู้เข้าชม 17

ภาพที่ 1. การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา2561

ภาพที่ 2. การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา2561

ภาพที่ 3. การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา2561

ภาพที่ 4. การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา2561


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ วันที่ 31 พ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ 31-05-2019 ผู้เข้าชม 19

ภาพที่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ วันที่ 31 พ.ค.62

ภาพที่ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ วันที่ 31 พ.ค.62

ภาพที่ 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ วันที่ 31 พ.ค.62

ภาพที่ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตากศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ วันที่ 31 พ.ค.62


การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-17พ.ค.62 ณ SEAMEO RECSAM มาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ 29-05-2019 ผู้เข้าชม 15

ภาพที่ 1. การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-17พ.ค.62 ณ SEAMEO RECSAM มาเลเซีย

ภาพที่ 2. การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-17พ.ค.62 ณ SEAMEO RECSAM มาเลเซีย

ภาพที่ 3. การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-17พ.ค.62 ณ SEAMEO RECSAM มาเลเซีย

ภาพที่ 4. การเสริมสร้างสมรรถนะการสอนคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-17พ.ค.62 ณ SEAMEO RECSAM มาเลเซีย


วันที่ 28 พ.ค.62 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา

เผยแพร่เมื่อ 28-05-2019 ผู้เข้าชม 15

ภาพที่ 1. วันที่ 28 พ.ค.62 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 2. วันที่ 28 พ.ค.62 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 3. วันที่ 28 พ.ค.62 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 4. วันที่ 28 พ.ค.62 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา


วันที่ 27 พ.ค.62 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา

เผยแพร่เมื่อ 27-05-2019 ผู้เข้าชม 10

ภาพที่ 1. วันที่ 27 พ.ค.62 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 2. วันที่ 27 พ.ค.62 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 3. วันที่ 27 พ.ค.62 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา

ภาพที่ 4. วันที่ 27 พ.ค.62 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ออกสังเกตุการณ์ ณ หอประชุมรัตนอาภา


โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่11-17พ.ค.62

เผยแพร่เมื่อ 21-05-2019 ผู้เข้าชม 13

ภาพที่ 1. โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่11-17พ.ค.62

ภาพที่ 2. โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่11-17พ.ค.62

ภาพที่ 3. โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่11-17พ.ค.62

ภาพที่ 4. โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ณ สิงคโปร์ ระหว่างวันที่11-17พ.ค.62


ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563 ระหว่างวันที่14-15พ.ค.62 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 15-05-2019 ผู้เข้าชม 9

ภาพที่ 1. ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563 ระหว่างวันที่14-15พ.ค.62 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 2. ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563 ระหว่างวันที่14-15พ.ค.62 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 3. ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563 ระหว่างวันที่14-15พ.ค.62 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 4. ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2562 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2563 ระหว่างวันที่14-15พ.ค.62 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ


ศึกษาดูงานและการสรุปผลการดำเนินงาน2561 ระหว่างวันที่29เม.ย.-1พ.ค.62 ณ จ.กาญจนบุรี

เผยแพร่เมื่อ 02-05-2019 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. ศึกษาดูงานและการสรุปผลการดำเนินงาน2561 ระหว่างวันที่29เม.ย.-1พ.ค.62 ณ จ.กาญจนบุรี

ภาพที่ 2. ศึกษาดูงานและการสรุปผลการดำเนินงาน2561 ระหว่างวันที่29เม.ย.-1พ.ค.62 ณ จ.กาญจนบุรี

ภาพที่ 3. ศึกษาดูงานและการสรุปผลการดำเนินงาน2561 ระหว่างวันที่29เม.ย.-1พ.ค.62 ณ จ.กาญจนบุรี

ภาพที่ 4. ศึกษาดูงานและการสรุปผลการดำเนินงาน2561 ระหว่างวันที่29เม.ย.-1พ.ค.62 ณ จ.กาญจนบุรี