โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป วันที่18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

เผยแพร่เมื่อ 18-01-2019 ผู้เข้าชม 4

ภาพที่ 1. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป วันที่18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 2. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป วันที่18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป วันที่18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 4. โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป วันที่18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2


วันครูคณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่63 วันที่16มกราคม2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2019 ผู้เข้าชม 7

ภาพที่ 1. วันครูคณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่63 วันที่16มกราคม2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 2. วันครูคณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่63 วันที่16มกราคม2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 3. วันครูคณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่63 วันที่16มกราคม2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 4. วันครูคณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่63 วันที่16มกราคม2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ


เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 งานกีฬา สอข. เเละ สจบ. "รวมใจเกมส์" การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 16-01-2019 ผู้เข้าชม 3

ภาพที่ 1.  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 งานกีฬา สอข. เเละ สจบ.

ภาพที่ 2.  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 งานกีฬา สอข. เเละ สจบ.

ภาพที่ 3.  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 งานกีฬา สอข. เเละ สจบ.

ภาพที่ 4.  เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 งานกีฬา สอข. เเละ สจบ.


สัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี5 "โครงการเตรียมการเข้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพในยุคศตวรรษที่21" ระหว่างวันที่14-15ม.ค.62 ณ หอประชุมรัตนอาภา

เผยแพร่เมื่อ 15-01-2019 ผู้เข้าชม 2

ภาพที่ 1. สัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี5

ภาพที่ 2. สัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี5

ภาพที่ 3. สัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี5

ภาพที่ 4. สัมมนากลางภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปี5


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2019 ผู้เข้าชม 7

ภาพที่ 1. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562

ภาพที่ 2. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562

ภาพที่ 3. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562

ภาพที่ 4. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2562 ณ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 12 มกราคม 2562


งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562 "ครุศาสตร์รวมใจ" วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2019 ผู้เข้าชม 28

ภาพที่ 1. งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

ภาพที่ 2. งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

ภาพที่ 3. งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562

ภาพที่ 4. งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2562


WE ARE RAJABHAT กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 " #กล้วยไข่เกมส์ " มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 23-27 ธันวาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 09-01-2019 ผู้เข้าชม 5

ภาพที่ 1. WE ARE RAJABHAT กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ภาพที่ 2. WE ARE RAJABHAT กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ภาพที่ 3. WE ARE RAJABHAT กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31

ภาพที่ 4. WE ARE RAJABHAT กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31


โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2018 ผู้เข้าชม 14

ภาพที่ 1. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

ภาพที่ 2. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

ภาพที่ 3. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1

ภาพที่ 4. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Christmas ในวันที่19ธันวาคม2561 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1


โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา "กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ STEM" สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2018 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ภาพที่ 2. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ภาพที่ 3. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

ภาพที่ 4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา


พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

เผยแพร่เมื่อ 11-12-2018 ผู้เข้าชม 375

ภาพที่ 1. พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาพที่ 2. พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาพที่ 3. พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาพที่ 4. พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑