ขอแสดงความยินดีกับ นศ.โปรแกรมวิชาภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ 08-09-2017 ผู้ชม 1,674

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ สำหรับ"รางวัลรางวัลชนะเลิศ" และ "รองชนะเลิศอันดับ2" ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย" ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย "การแข่งขันกลอนสดระดับภาคเหนือ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ที่ให้การสนับสนุน และอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทุกท่าน

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=188