เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 08-09-2017 ผู้ชม 1,225

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ปีการศึกษา 2560
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขายใบสมัครและรับสมัคร 1 กันยายน - 10 ตุลาคม 2560

ปริญญาเอก ปริญญาโท
  • สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา รุ่นที่ 10
  • สาขาวิขาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4

ติดต่อสอบถาม / ใบสมัคร

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้น 7 

อาคารเรียนรวม ตึก 12

หมายเลขโทรศัพท์ : 091-836-5279,081-785-9481,055-706-555 ต่อ 1770

 

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=190