เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

เผยแพร่เมื่อ 08-09-2017 ผู้ชม 3,061

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน ชิงถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา จาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยความอุปถัมภ์จาก ทุนนิธิปริยัติศึกษา ญสส ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 27 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ชิงเงินรางวัลกว่า 99,000 บาท
เปิดรับสมัคร 1 - 20 กันยายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม
055-722342,081-9534907,086-6740007,055-706555 ต่อ 1601


ประเภทการประกวด 3 ประเภท
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษา
3. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=191