งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับบริการเช่า-ตัด ชุดปกติขาว ชุดครุย และชุดสูท

เผยแพร่เมื่อ 10-10-2017 ผู้ชม 1,502

งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดรับบริการเช่า-ตัด ชุดปกติขาว ชุดครุย และชุดสูท
แจ้งบัณฑิตที่เช่า-ตัดชุดปกติขาว ชุดครุย และชุดสูทกับมหาวิทยาลัยฯ
ให้ติดต่อรับชุดได้ที่ห้องครุย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ระหว่างวันที่ 15 - 25 ตุลาคม 2560
(เว้นวันที่ 23 ตุลาคม 2560)
แจ้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตรและประสงค์จะตัดชุดปกติขาว ชุดครุย
และชุดสูท มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณในการตัด ท่านละ 1,000 บาท
เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2560
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ โทร.093-3916393

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=209