ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-10-2017 ผู้ชม 1,349

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60
"โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
ประกอบด้วย

ชื่อ -  นามสกุล เขตพื้นที่ โรงเรียน จังหวัด
นางสาวพาณีนี เพ็ชรกล้า สพป.ตาก เขต 1 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล ตาก
นางสาวประกายมาศ ผิวบางกูล สพม.กำแพงเพชร เขต 41 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
นางสาวกาญจนา นรดี สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โรงเรียนวัดพนมเศษ นครสวรรค์
นางสาวสิริวรรณ เจียมจิตร์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย  กำแพงเพชร
นางสาวสุณิศา กันเมือง สพป.ตาก   เขต 1  โรงเรียนเขื่อนภูมิพล ตาก
นางสาวรัตติกาล เสือลออ สพป.ตาก เขต 2 โรงเรียนบ้านแม่ดาวแพะ ตาก
นายบรรพต ไชยเสน สพป.พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนผดุงวิทยา พิษณุโลก
นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร
นายธวัชชัย พิลาทอง สพป.กำแพงเพชร เขต 1  โรงเรียนบ้านดงซ่อม กำแพงเพชร
นางสาวกันธิยา เส้าเปา สพม.กำแพงเพชร เขต 41 โรงเรียนคลองลานวิทยา กำแพงเพชร
นางสาวอัจฉราพร เมทา สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน กำแพงเพชร
นางสาวศศิวิมล ศรีนวล สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนบ้านวังชะโอน กำแพงเพชร
นายสกุล อยู่สุ่ม สพม.กำแพงเพชร เขต 41 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร
นางสาวนุชบา จูมาศ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนบ้านป่าถั่ว กำแพงเพชร

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=212