ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-10-2017 ผู้ชม 1,409

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560 
"โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

ชื่อ - นามสกุล

เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียน

นายยชญ์ธเนศ อัปทัง สพม.23 โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร
นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง สพม.38 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
นางสาวธนพร ดีประเสริฐ สพป.ตาก เขต 1 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
นางสาวนฤมล พึ่งกุศล สพม.41 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
 นางสาวอลิสา มะริด สพป.กพ.เขต 2   โรงเรียนบ้านช้างคับ
 นายสมบัติ รุ่งแจ้ง สพป.กพ.เขต 1   โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
 นางสาวธีรารัตน์ ช้อยชด  สพม.41  โรงเรียนคลองลานวิทยา
 นางสาวชัญญา จันทพาท  สพม.42  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ
 นางสาวสุขดา ศักดิ์ชัยบูรณ์  สพป.ตาก เขต 2 โรงเรียนบ้านวังผา 
 นางสาวสุพร ศิริวัฒนะธรรม  สพม.38  โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=213