ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสต์ทั่วไป ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560

เผยแพร่เมื่อ 14-10-2017 ผู้ชม 2,330

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2560

ชื่อ - นามสกุล เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน จังหวัด
นายศรราม  บุ่งอุบล สพป.พิจิตร เขต 1 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) พิจิตร
นางสาวณุธิดา  สิบหยอม สพม. พิจิตร 41 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
นางสาวธวัลรัตน์  โถงโฉม สพป. พิษณุโลก เขต 3 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา พิษณุโลก 
นางสาวชาลิสา มณีรัตน์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม กำแพงเพชร 
นางสาวธมาพร   ขันหล้า สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง กำแพงเพชร
นางสาวจุฑาทิพย์ สารมโน สพป. เลย เขต 1  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง เลย
นางสาวศิริพร  หมูหล้า สพป.ตาก เขต 1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ ตาก
นางสาวธัญญเรศ ก้อนจันทร์เทศ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก กำแพงเพชร 
นายสิทธิกร ศรีโยธา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง กำแพงเพชร 
นางสาวศรีสุดา จ่าเหว่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง แม่ฮ่องสอน
นางสาวขนิษฐา หุ่นสิงห์ สพป.สุโขทัย เขต 1 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สุโขทัย
นางสาวจารุวรรณ ถาวร สพป. กำเเพงเพชร เขต 1 โรงเรียนบ้านสระสิงโต กำแพงเพชร
นางสาวนงนภัส พลนอก สพป. ตาก เขต 1 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตาก
นางสาวธารารัตน์ เอี่ยมคล้าย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบ้านวังแขม "สว่างชัยวงษ์" กำแพงเพชร
นางสาวอาทิตยา ชาติบุตร สพป. อ่างทอง โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ อ่างทอง

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=214