แนวทางการรับสมัคร การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ 28-11-2017 ผู้ชม 3,349

แนวทางการรับสมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561
นิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2560
6 ขั้นตอน การสมัครครูคืนถิ่น 2561
1. เปิดรับสมัคร 27 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2560
2. ชำระเงินค่าสมัครสอบ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2560
3. พิมพ์ใบสมัคร ฉบับสมบูรณ์ (ได้เลขที่ใบสมัคร) หลังจากชำระเงินสมบูรณ์
4. ม/ส. ตรวจสอบเอกสาร 27 พ.ย. - 16 ธ.ค. 2560
5. ม/ส. ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบให้ สกอ. ภายใน 19 ธ.ค. 2560
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบวันที่ 17 ม.ค. 2561

เอกสารประกอบ1

เอกสารประกอบ2

Tags : โครงการ ผลิตครู พัฒนา ท้องถิ่น

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=226