ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่17

เผยแพร่เมื่อ 22-12-2017 ผู้ชม 275

ผลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

          ทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ทีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล  

          ทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ทีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ   

          ทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ทีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง

          ทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะครุศาสตร์

          ทีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

          ทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ทีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

          ทีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ครุศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ทีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         

 

ผลการแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา 

วิ่ง 100 เมตร ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิ่ง 100 เมตร หญิง

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิ่ง 200 เมตร ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิ่ง 200 เมตร หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิ่ง 400 เมตร ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิ่ง 400 เมตร หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิ่ง 800 เมตร ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิ่ง 800 เมตร หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะครุศาสตร์

วิ่ง 1,500 เมตร ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิ่ง 1,500 เมตร หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาสากล ได้แก่ คณะครุศาสตร์

ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ คณะครุศาสตร์

ผลการประกวด ขบวนพาเหรด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=237