ลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุครู

เผยแพร่เมื่อ 20-02-2018 ผู้ชม 925

   - ค่าลงทะเบียน  400 บาท
   - ค่าเอกสารประกอบการอบรม (ราคา 250 บาท)
   - ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ (ราคา 150 บาท)
 การชำระเงิน
   - ชำระเงิน ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์
   - ชำระเงินทางบัญชีออมทรัพย์
     ธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว  เลขที่บัญชี   347-0-62581-6
    ชื่อบัญชี  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

(โอนแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนมายัง   IDLINE:aumandarm    )

 

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

*หมายเหตุ หากไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่คืนเงินทุกกรณี

   *หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 5 มีนาคม 2561
    *ลงทะเบียนเฉพาะศิษย์เก่า

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=246