แนวทางการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ 12-07-2018 ผู้ชม 240

แนวทางการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561  กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 5  ปีการศึกษา 2560

เอกสารประกอบ

Tags : แนวทางการสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=273