รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา ประจำโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 27-08-2018 ผู้ชม 236

รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ประจำโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,430 บาท จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบ

Tags : รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=277