การแสดงพื้นเมือง 4 ภาค

เผยแพร่เมื่อ 13-03-2019 ผู้ชม 121

วันที่13มี.ค.62 นศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรมการแสดงพื้นเมือง 4 ภาค ซึ่งอยู่ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อสืบสานและร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ณ ห้องสโลป ชั้น 3

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=294