พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3

เผยแพร่เมื่อ 14-03-2019 ผู้ชม 47

วันที่14มี.ค.62 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3 โดยมีดร.วรพรรณ  ขาวประทุม ผอ.โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน และมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คุณครู และผู้ปกครองร่วมยินดีในความสำเร็จครั้งนี้ด้วย

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=295