การสัมมนาทางวิชาการ "PLCครูพันธุ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน"

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้ชม 117

วันที่ 22 มี.ค.62 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาทางวิชาการ "PLC ครูพันธุ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน" ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงนศ.วิชาชีพครู เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนในการจัดการเรียนการสอนและนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดโดยนศ.โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่4 ณ ห้องสโลป ชั้น3 คณะครุศาสตร์

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=298