วิธีการจองห้อง

1. เข้าระบบ

2. ชมห้องตัวอย่าง หรือ เลือกห้องที่ต้องการจอง

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

4. กรอกระหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง

5. กดปุ่มบันทึก

6. กลับหน้าหลัก หรือ ออกจากระบบ / เสร็จสิ้นการจอง

 

E-BOOKING

ระบบจองห้อง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เกี่ยวกับเรา

กฎและระเบียบการจองและใช้บริการห้อง

 1. ระบบจองห้องให้บริการสำหรับ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เท่านั้น!!
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาใช้บริการห้อง 5 นาที และ ไม่เกิน 15 นาที
 3. นักศึกษา ใช้เลข รหัสประจำตัวนักศึกษา เพื่อขอใช้บริการ
 4. บุคลากร ใช้เลข บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอใช้บริการ
 5. ห้องประชุมครุร่มสัก 1 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 6. ห้องประชุมครุร่มสัก 2 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 7. ห้อง meeting room 1 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 8. ห้อง meeting room 2 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
 9. เจ้าหน้าที่สามารถ ระงับสิทธิ์ผู้ใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ การใช้บริการห้อง
 10. คณะครุศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและระเบียบการใช้บริการห้อง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

วิธีการจองห้อง

 1. สำหรับบุคลากร ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำหรับนักศึกษา ระบุรหัสนักศึกษา
 3. เลือกห้องที่ต้องการจอง
 4. เลือกเวลาที่ต้อการจอง
 5. กรอกรหัสสมาชิก เพื่อทำการจอง และกดปุ่มบันทึก
 6. กรณีที่ต้องการจองห้องนั้นๆ ในวันที่อื่นๆ ให้ทำการตรวจสอบวันที่จองก่อน และทำการจองตามขั้นตอนข้างต้น
โปรแกรมสื่อมัลติมิเดีย

 • 81 ผู้เข้าชม
 • 81 ปีนี้
 • 0 ปีที่แล้ว
 • 75 เดือนนี้
 • 2 เดือนที่แล้ว
 • 1 วันนี้
 • 0 เมื่อวานนี้

*** หมายเหตุ การให้บริการห้องบางห้องอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม


ปฏิทินขอใช้บริการห้องประชุมครุร่มสัก1
รองรับ 80-180 คน

ห้องประชุมครุร่มสัก2
รองรับ 80-180 คน

ห้อง meeting room1
รองรับ 15-20 คน

ห้อง meeting room2
รองรับ 15-60 คน

XXX
รองรับ

XXX
รองรับ

XXX
รองรับ

XXX
รองรับ

XXX
รองรับ

XXX
รองรับ

XXX
รองรับ

XXX
รองรับ


ตารางขอใช้บริการ

ห้อง วันที่ ช่วงเวลา ชื่อ-นามสกุล จำนวน
ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) 2020-12-13 ช่วงเวลา 08.30 - 10.30 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 180 ท่าน
ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) 2020-12-13 ช่วงเวลา 10.30 - 12.30 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 180 ท่าน
ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) 2020-12-13 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 180 ท่าน
ห้องประชุมครุร่มสัก1 (80-180 คน) 2020-12-13 ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ์ 180 ท่าน