ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60

เผยแพร่เมื่อ 10-10-2017 ผู้ชม 647

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา รหัส 55 ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 60
"โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
ประกอบด้วย
1. นางสาวรจเรข คำสุข สพป.กำแพงเพชร 1 โรงเรียนวัดคูยาง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
2. นายคมสันต์ จันทร์ชม สพป.กำแพงเพชร 1 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฏร์บำรุง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
3. นายธนวัต สุขจิตร สพม.41 กำแพงเพชร โรงเรียนขาณุวิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
4. นางสาวนารีนาถ ปัญญางาม สพป.ตาก 1 โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม อ.วังเจ้า จ.ตาก