ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2017 ผู้เข้าชม 32

Tags : นักกีฬาฟุตซอลหญิง เหรียญทองซีเกมส์ “กัวลาลัมเปอร์เกมส์” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ ผศ.ชลชลิตา แตงนารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา แตงนารา ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ 089-461-9834 โทร 055-706-555 โทรสาร 055-706-518 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์