"ฟิตเนส" มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00

เผยแพร่เมื่อ 18-05-2018 ผู้ชม 2,017

"ฟิตเนส" มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-20.00

หยุดทุกวันขัตฤกษ์