เผยแพร่เมื่อ 26-03-2019 ผู้เข้าชม 0

Tags : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ (ติววิชาเอกเพื่อเตรียมตัวในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย) วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มคอ.3 เทอม 2 ปี 2560 กิจกรรมการแข่งขัน A-Math และ 180IQ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด