การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา จาก Bowling Green State University รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิต ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และโรงเรียนวัชรวิทยา ในวันที่ 20 มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เข้าชม 67

ภาพที่ 1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา จาก Bowling Green State University รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิต ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และโรงเรียนวัชรวิทยา ในวันที่ 20 มกราคม 2563

ภาพที่ 2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา จาก Bowling Green State University รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิต ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และโรงเรียนวัชรวิทยา ในวันที่ 20 มกราคม 2563

ภาพที่ 3. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา จาก Bowling Green State University รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิต ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และโรงเรียนวัชรวิทยา ในวันที่ 20 มกราคม 2563

ภาพที่ 4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ และเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษา จาก Bowling Green State University รัฐ Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนสาธิต ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 และโรงเรียนวัชรวิทยา ในวันที่ 20 มกราคม 2563


การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 24-25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เข้าชม 81

ภาพที่ 1. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 24-25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพที่ 2. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 24-25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพที่ 3. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 24-25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพที่ 4. การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ครั้งที่ 6 24-25 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ใน ศ. 21 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เข้าชม 97

ภาพที่ 1. โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ใน ศ. 21 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนล่องแพพิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2020 ผู้เข้าชม 77

ภาพที่ 1. ค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนล่องแพพิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพที่ 2. ค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนล่องแพพิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ 11-02-2020 ผู้เข้าชม 9

ภาพที่ 1. ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ภาพที่ 2. ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ภาพที่ 3. ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ภาพที่ 4. ค่ายคณิตศาสตร์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ณ ร.ร.บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย


อบรมการใช้เครื่องคิดเลข ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2020 ผู้เข้าชม 9

ภาพที่ 1. อบรมการใช้เครื่องคิดเลข ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​" วันที่​ 12-13​ กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ โรงเรียนบ้านวังบัว​ จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 102

ภาพที่ 1. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​

ภาพที่ 2. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​

ภาพที่ 3. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​

ภาพที่ 4. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​


กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​" วันที่​ 22​ -​23 กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา16 (บ้านโนนพลวง) จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 88

ภาพที่ 1. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​

ภาพที่ 2. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​

ภาพที่ 3. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​

ภาพที่ 4. กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์​ โดยใช้​ Active​ Learning​


กิจกรรมสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ 06-08-2019 ผู้เข้าชม 63

ภาพที่ 1. กิจกรรมสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพที่ 2. กิจกรรมสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพที่ 3. กิจกรรมสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

ภาพที่ 4. กิจกรรมสร้างเจตคติ สร้างความตระหนักในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก


วันที่ 28 มิ.ย.62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2019 ผู้เข้าชม 51

ภาพที่ 1. วันที่ 28 มิ.ย.62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

ภาพที่ 2. วันที่ 28 มิ.ย.62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

ภาพที่ 3. วันที่ 28 มิ.ย.62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้

ภาพที่ 4. วันที่ 28 มิ.ย.62 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก ผศ.ทิวาพร ขันผนึก อาจารย์ชม ปานตา กรรมการการตรวจประเมินในครั้งนี้