โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-7 ม.ค. 2561

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2018 ผู้เข้าชม 12

ภาพที่ 1. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-7 ม.ค. 2561

ภาพที่ 2. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-7 ม.ค. 2561

ภาพที่ 3. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-7 ม.ค. 2561

ภาพที่ 4. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-7 ม.ค. 2561


กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-02-2018 ผู้เข้าชม 9

ภาพที่ 1. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร