โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3

เผยแพร่เมื่อ 28-02-2020 ผู้เข้าชม 357

Tags : ดร.สุณี บุญพิทักษ์ การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล เรื่อง "ไข่ไดโนเสาร์" เด็กๆสนุกกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สังเกตการเปลี่ยนแปลง ของไข่ไก่ จากไข่ดิบเมื่อถูกความร้อนกลายเป็นไข่สุก กิจกรรมบัวลอยแสนอร่อย อนุบาล 1/2 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับการตรวจประเมินภายใน ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โครงการผักแสนอร่อย อนุบาล1/3