กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 112

Tags : อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ผศ.ดรุณี ขัยมงคล อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว