กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 131

Tags : ดร.ปราณี เลิศแก้ว ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ผศ.ดรุณี ขัยมงคล อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล