โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 30

Tags : ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ผศ.ดรุณี ขัยมงคล ดร.ปราณี เลิศแก้ว อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์