โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 42

Tags : ผศ.ดรุณี ขัยมงคล อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์