โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 27 มีนาคม 2561 ณ วัดพิกุล ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 19

Tags : ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา ดร.ปราณี เลิศแก้ว อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล