โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 101

Tags : ผศ.ดรุณี ขัยมงคล ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา