โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เผยแพร่เมื่อ 04-04-2018 ผู้เข้าชม 23

Tags : อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ผศ.ดรุณี ขัยมงคล ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว