เครือข่ายการดำเนินการ (Terms of Reference : TOR) โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

เผยแพร่เมื่อ 05-06-2018 ผู้เข้าชม 64

Tags : ผศ.ดรุณี ขัยมงคล ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ดร.ปราณี เลิศแก้ว อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง