วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 และ เขต 2 จัดโครงการค่ายวิทย์พิชิต o-net ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 21-12-2019 ผู้เข้าชม 61

Tags : อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ดร.ปราณี เลิศแก้ว ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์