วันที่ 11 มีนาคม 2563 กิจกรรมสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 11-03-2020 ผู้เข้าชม 60

Tags : ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ผศ.ดรุณี ขัยมงคล