วันที่ 12 มีนาคม 2563 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ STEM สู่สถานศึกษา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ โรงเรียนทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2020 ผู้เข้าชม 61

Tags : อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ผศ.ดรุณี ขัยมงคล อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์