วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม คระครุศาสตร์ กิจกรรมการอบมรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ STEM

เผยแพร่เมื่อ 06-04-2020 ผู้เข้าชม 66

Tags : อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง อาจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ผศ.ดรุณี ขัยมงคล