กิจกรรมเข้าพรรษาต้านยาเสพติด ไม่คิดคดโกง วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดวังยาง

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2019 ผู้เข้าชม 10

Tags : นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ อาจารย์อิฏฐารมณ์ มิตรสุวรรณ สิงหราและอาจารย์สุภาพพงษ์ รู้ทำนอง ที่ได้รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการ (ICMEMIS 2017) อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครู ขอแสดงความยินดีกับนายนเรศ ยิ้มโรจน์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดมารยาทไทย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ้วยรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม