ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 3

           มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมิน SROI Evaluator ในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยด้วยหลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ระดับ 1 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 3 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 45 15 Share

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถาม

            ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถามเพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ  โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตาม QR -Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 59 16 Share

โครงการกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๗

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๗  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2567  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 7 13 Share

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาส่งเข้าประกวดในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2024 (ปีที่ ๗)

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาผลิตคลิปวิดีโอโฆษณาส่งเข้าประกวดในโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2024 (ปีที่ ๗) ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 16 กันยายน 2567  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 7 19 Share

ขอเชิญลงทะเบียน Facebook Page หน่วยงานราชการเพื่อรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) จากFacebook (Meta) ผ่านแพลตฟอร์ม Fake-Check

         สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  ขอเชิญลงทะเบียน Facebook Page หน่วยงานราชการเพื่อรับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Blue Tick) จากFacebook (Meta) ผ่านแพลตฟอร์ม Fake-Check โดยไม่มีค่าบริการ และขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ การจัดการปัญหา Facebook Page ปลอม ที่แอบอ้างเป็นหน่วยงาน ซึ่งการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2567 7 51 Share

เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2567 7 38 Share

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 4 ชิงถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เชิญชวนเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 4 ชิงถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หากท่านใดประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวดสามารถส่งได้ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 2 กรกฎาคม 2567 7 35 Share

การขยายเวลารับสมัครผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  แจ้งการขยายเวลารับสมัครผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2567 โดยสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 7 47 Share

ขอเชิญร่วมชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ ครบรอบ 55 ปี

          โรงเรียนขาณุวิทยา  ขอเชิญร่วมชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ ครบรอบ 55 ปี สถาปนาโรงเรียนขาณุวิทยา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด (สำนักงานใหญ่)  เวลา 16.00-18.00 น. ท่านใดที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและโอนเงินบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 638-0-38179-1 (นำไปลดหย่อยภาษีได้) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โซน vip1,vip2 บริจาค 1000 บาท

โซน a1,a2 บริจาค 800 บาท

โซน b1,b2 บริจาค 500 บาท

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2567 7 61 Share

มีต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

           สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมกาซะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ทาง ลิงก์  https://arit.kpru.ac.th/sh/afa41a 

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2567 7 52 Share

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบ MOOC วันที่ 7 พ.ค. 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบ MOOC สำหรับคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 (รูปแบบออนไซต์) ณ ห้องประชุมชั้นสอง คณะครุศาสตร์ สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฯ คลิก! https://bit.ly/44qEwCe

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 7 248 Share

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการTRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก

           หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TRIUP ACT มีประโยชน์อย่างไร ? และเทคนิคการยกร่างสิทธิบัตรเชิงรุก” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และการร่างคำขอรับสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักวิจัยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องกาซะลอง ชั้น 2 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ หากบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถลงท ะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://citly.me/rw9n1 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2567 7 79 Share

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 จำนวน 5 รางวัล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตามข้อมูลที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 7 131 Share

ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA

           สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนภายใต้โครงการ 2025-2026 FLTA ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (ตามเวลาประเทศไทย)

เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2567 7 129 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคเขียนคู่มือปฎิบัติงานจากงานประจำ ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย ZOOM โดยสามารลงทะเบียได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2567 ตามช่องทางที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 7 127 Share

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

         สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ.2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามลิ้งค์ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2567 

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 7 146 Share

ขอประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ AI Science Space ในงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้” ขึ้น โดยวิทยากร ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สถวรรณราช ในวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 7 156 Share

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567

           สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมตามที่กำหนด และช่วงระยะเวลาการอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ได้ด้วยตนเองผ่านทาง QR Code ท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2567 7 141 Share

มีต่อ

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 14

         ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 7 40 Share

ขอเชิญร่วมงาน รวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

          มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี    ขอเชิญร่วมงาน รวมใจใส่เสื้อเหลือง เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2567 7 90 Share

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop อาชีพที่ 2 KPRU2Career

         สำนักบริการวิชาการและกำรจัดหารายได้  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop อาชีพที่ 2 KPRU2Career ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งอาชีพที่นักศึกษามีความต้องการมาก 3 ลำดับแรกประกอบด้วย 1) ทำเบเกอรี่ 2) เพ้นท์เล็บ และ 3) บาริสต้า ท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2567 7 50 Share

กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

          สถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดการให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ 

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2567 7 138 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนัดศึกษาที่ได้รับทุน "ทุนหนุดหนุนการวิจัย" ตามโคงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 7 232 Share


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566  ประเภท "นักบริหารภาครัฐ" 

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 7 24,062 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2565

ประกอบด้วย ดร.ยุทธนา  พันธ์มี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว และดร.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2566 7 1,578 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ และอ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ได้รับรางวัลผลงานดีมาก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 21 กันยายน 2566  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 

 

เผยแพร่เมื่อ 22 กันยายน 2566 7 343 Share

มีต่อ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกาษาที่ได้รับ "ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม"

สร้างสรรค์ป้องกันปัจจัยเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ Sandbox Project ปี 2 ภาคเหนือตอนล่าง จากสำนักงานเครือข่ายองการค์งดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

เผยแพร่เมื่อ 2 ธันวาคม 2566 7 236 Share


ขอแสดงความยินดีกับทีม Blueswan Team

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ แสดงความยินดีกับตัวแทนทีม BLUESWAN นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้แก่...

เผยแพร่เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2566 7 222 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาศได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.กนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2566 7 239 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 2

เผยแพร่เมื่อ 27 กันยายน 2566 7 330 Share

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายไกรฤกษ์ สกุลพุฒินาท นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ กับรางวัลการแข่งขัน A-MATH

จากการแข่งขัน A-MATH OPEN การแข่งขันรายการ เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 7 1,316 Share

มีต่อ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2567 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาใหม่ โดยมี ผศ.ศรินญา  หวาจ้อย  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ณ ห้องอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2567 47 Share


กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2567 โดยคณะครู และนักเรียน แต่ละชั้นเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  จากนั้นเป็นพิธีกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมี ผศ.ดร.วรพรรณ  ขาวประทุม  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา ถวายสังฆทานและเทียนจำนำพรรษาโดยคณะครู และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ตามลำดับ

เผยแพร่เมื่อ 19 กรกฎาคม 2567 7 163 Share


การตรวจประเมิน AUN-QA โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2567 โดยมีผศ.ดร.วนินทร  พูนไพบูลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกรรมการ และผศ.ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร กรรมการ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้อง Space 1 ตึกคณะครุศาสตร์ โดยมี อาจารย์ชุติกานต์  เอี่ยวเล็ก ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย กล่าวถึงประวัติความเป็นมาพอสังเขป และรายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม 2567 7 93 Share


การตรวจประเมิน AUN-QA โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2567 โดยมีผศ.ดร.อนุชา พิมศักดิ์  รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นประธานกรรมการ และผศ.ดร.ปราณี  เลิศแก้ว  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์  มรภ.กำแพงเพชร กรรมการ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ณ ห้อง ประชุมชั้น 2 ตึกคณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.จิรพงค์  พวงมาลัย ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาพอสังเขป และรายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 7 70 Share


การตรวจประเมิน AUN-QA โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผศ.ดร.วนินทร  พูนไพบูลย์พิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มรภ.กำแพงเพชร กรรมการ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ณ ห้อง Space 1 ตึกคณะครุศาสตร์  โดยมี ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง  ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา กล่าวถึงประวัติความเป็นมาพอสังเขป และรายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2567 7 74 Share


การนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ มรภ.กำแพงเพชร  จัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันธวัช  นุนารถ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์ , ดร.พรรณพิลาศ  เกิดวิชัย  บรรณาธิการอำนวยการและประธานบริษัท ED-Tech for kid และคุณพิพม์นรี  ถิระธรรมสรณ์  นักวิชาการอิสระ และนักวิจัยอาวุโส บริษัทมาร์เก็ตเมทริกซ์เอเชีย จำกัด  มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ทั้งในกลุ่มผู้บริหาร ครูผู้สอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ผลงาน  และกลุ่มอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มรภ.กำแพงเพชร จำนวน 14 ผลงาน 

เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2567 7 100 Share


กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3  โดยมี ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง  ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มรภ.กำแพงเพชร  เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับนักศึกษา เทคนิคการทำข้อสอบให้ทันเวลา  และการฝึกทำข้อสอบจากแนวข้อสอบ  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำข้อสอบในสนามจริง

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2567 7 74 Share


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรม นวัตกร สอนอย่างไรให้สนุก"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรม นวัตกร สอนอย่างไรให้สนุก" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และมี อาจารย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ  คณะครุศาสตร์  กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันธวัช  นุนารถ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  มรภ.นครสวรรค์ และ ดร.พรรณพิลาศ  เกิดวิชัย  บรรณาธิการอำนวยการ  และประธานบริษัท ED-Teach for kid  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา 

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2567 7 156 Share


กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิชาชีพครูคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2  เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์  คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมี ผศ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ำ  อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 13 กรกฎาคม 2567 7 78 Share


มีต่อ

รู้จักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัปเดทใหม่ 2566 มี 3 ประเภท

ใบประกอบวิชาชีพครู เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างมากในการประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทย และหลาย ๆ ประเทศ เราอัปเดทข้อมูลในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูกัน...

เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2566 7 341 Share

การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับศตวรรษที่ 21 หรือ PTRU Model

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปิดโมเดลผลิตบัณฑิตครู 17 สมรรถนะ หวังพัฒนาครูมืออาชีพ และจรรยาบรรณ นำนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 

เผยแพร่เมื่อ 19 กันยายน 2566 8 1,010 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร