วันที่11-12 ก.ค. 62 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมสื่อทางด้าน IoT ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสหวิทยาคม ณ ห้องประชุมครุร่มสัก1 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11-07-2019 ผู้เข้าชม 10

Tags : อบรมครูตชด. ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 มิ.ย.62 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34 จ.ตาก นิทรรศการนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์สมหญิง กัลป์เจริญศรี อาจารย์อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล “ทายาทสุนทรภู่” รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ในการประชันกลอนสดระดับประเทศ ในวันนักกลอน จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย วันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ