การสัมมนาทางวิชาการ "PLC ครูพันธุ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน" ณ ห้องสโลป ชั้น3 คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 39

ภาพที่ 1. การสัมมนาทางวิชาการ

ภาพที่ 2. การสัมมนาทางวิชาการ

ภาพที่ 3. การสัมมนาทางวิชาการ

ภาพที่ 4. การสัมมนาทางวิชาการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)"

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 33

ภาพที่ 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ภาพที่ 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ


จิบกาแฟแลศิลป์

เผยแพร่เมื่อ 22-03-2019 ผู้เข้าชม 24

ภาพที่ 1. จิบกาแฟแลศิลป์

ภาพที่ 2. จิบกาแฟแลศิลป์

ภาพที่ 3. จิบกาแฟแลศิลป์

ภาพที่ 4. จิบกาแฟแลศิลป์


งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 18-03-2019 ผู้เข้าชม 25

ภาพที่ 1. งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 2. งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 3. งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 4. งานนิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดโดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค.62 ณ ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ


การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3

เผยแพร่เมื่อ 13-03-2019 ผู้เข้าชม 22

ภาพที่ 1. การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3

ภาพที่ 2. การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3

ภาพที่ 3. การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3

ภาพที่ 4. การแสดงพื้นเมือง4ภาคของนศ.การประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาวรรณคดีและวรรณกรรม วันที่13ม.ค.62 ณ ห้องสโลป ชั้น 3


เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62

เผยแพร่เมื่อ 13-03-2019 ผู้เข้าชม 20

ภาพที่ 1. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62

ภาพที่ 2. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62

ภาพที่ 3. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62

ภาพที่ 4. เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่13มี.ค.62


สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ" วันอาทิตย์ที่9มีนาคม2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 12-03-2019 ผู้เข้าชม 13

ภาพที่ 1. สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 2. สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 3. สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 4. สัมมนาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ


ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 06-03-2019 ผู้เข้าชม 24

ภาพที่ 1. ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ภาพที่ 2. ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ภาพที่ 3. ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ภาพที่ 4. ค่ายบูรณการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 21-02-2019 ผู้เข้าชม 39

ภาพที่ 1. โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 2. โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 3. โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพที่ 4. โครงการตรุษจีน ประจำปี 2562  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดโดย โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ภาพบรรยากาศของขบวน มอบรางวัล ในแต่ละคณะ ทั้ง 5 คณะ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "ปลาบึกเกมส์" ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2019 ผู้เข้าชม 27

ภาพที่ 1. ภาพบรรยากาศของขบวน มอบรางวัล ในแต่ละคณะ ทั้ง 5 คณะ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ

ภาพที่ 2. ภาพบรรยากาศของขบวน มอบรางวัล ในแต่ละคณะ ทั้ง 5 คณะ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ

ภาพที่ 3. ภาพบรรยากาศของขบวน มอบรางวัล ในแต่ละคณะ ทั้ง 5 คณะ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ

ภาพที่ 4. ภาพบรรยากาศของขบวน มอบรางวัล ในแต่ละคณะ ทั้ง 5 คณะ การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ