วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

เผยแพร่เมื่อ 08-03-2018 ผู้เข้าชม 72

ภาพที่ 1. วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 2. วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 3. วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2

ภาพที่ 4. วันที่ 7 มีนาคม 2561 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 2


โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมชม Super Blue Blood Moon วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

เผยแพร่เมื่อ 01-02-2018 ผู้เข้าชม 115

ภาพที่ 1. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมชม Super Blue Blood Moon วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 2. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมชม Super Blue Blood Moon วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมชม Super Blue Blood Moon วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

ภาพที่ 4. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและบรรยายพิเศษ ในกิจกรรมชม Super Blue Blood Moon วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ


กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์ วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-01-2018 ผู้เข้าชม 118

ภาพที่ 1. กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์ วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์ วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์ วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. กิจกรรมกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์ วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร


โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 24-01-2018 ผู้เข้าชม 152

ภาพที่ 1. โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 2. โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 3. โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์

ภาพที่ 4. โครงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะความเป็นครู 24 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ คณะครุศาสตร์


การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล

เผยแพร่เมื่อ 03-01-2018 ผู้เข้าชม 164

ภาพที่ 1. การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล

ภาพที่ 2. การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล

ภาพที่ 3. การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล

ภาพที่ 4. การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีผ่านการใช้กล้องดิจิตอล


วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา ในกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ 29-11-2017 ผู้เข้าชม 135

ภาพที่ 1. วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา ในกิจกรรม

ภาพที่ 2. วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา ในกิจกรรม

ภาพที่ 3. วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา ในกิจกรรม

ภาพที่ 4. วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา ในกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทงขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน

เผยแพร่เมื่อ 03-11-2017 ผู้เข้าชม 172

ภาพที่ 1. วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทงขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน

ภาพที่ 2. วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทงขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน

ภาพที่ 3. วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทงขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน

ภาพที่ 4. วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมหนูน้อยลอยกระทงขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วม ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน


กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-10-2017 ผู้เข้าชม 123

ภาพที่ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


กิจกรรมสัมมนาปลายภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 24-10-2017 ผู้เข้าชม 139

ภาพที่ 1. กิจกรรมสัมมนาปลายภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 2. กิจกรรมสัมมนาปลายภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 3. กิจกรรมสัมมนาปลายภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพที่ 4. กิจกรรมสัมมนาปลายภาคนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ลาย นักศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ จ.กำแพงเพชร แล้วนำมาทำเป็นเรื่องราว ถ่ายทอดออกมาเป็นละคร เป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม โดยท่าน ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว

เผยแพร่เมื่อ 09-10-2017 ผู้เข้าชม 281

ภาพที่ 1. วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ลาย นักศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ จ.กำแพงเพชร แล้วนำมาทำเป็นเรื่องราว ถ่ายทอดออกมาเป็นละคร เป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม โดยท่าน ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว

ภาพที่ 2. วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ลาย นักศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ จ.กำแพงเพชร แล้วนำมาทำเป็นเรื่องราว ถ่ายทอดออกมาเป็นละคร เป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม โดยท่าน ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว

ภาพที่ 3. วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ลาย นักศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ จ.กำแพงเพชร แล้วนำมาทำเป็นเรื่องราว ถ่ายทอดออกมาเป็นละคร เป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม โดยท่าน ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว

ภาพที่ 4. วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู การจัดการเรียนการสอนแบบสตอรี่ลาย นักศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ จ.กำแพงเพชร แล้วนำมาทำเป็นเรื่องราว ถ่ายทอดออกมาเป็นละคร เป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม โดยท่าน ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว