เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์

เผยแพร่เมื่อ 30-08-2017 ผู้ชม 523

เปิดรับสมัครสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของมหาลัยฯ

เอกสารประกอบ

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=126