แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ 08-12-2017 ผู้ชม 280

แจ้งประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุกชั้นปี ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยกำหนดการมีดังนี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.  ห้องประชุม 1431 อาคาร 14
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.  ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ

Tags : ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม การสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=229