ออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2017 ผู้ชม 560

อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี  อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช และอาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง  นำนักศึกษาออกค่ายอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งในส่วนของห้องเรียนและบริบทต่างๆในโรงเรียน  อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ สำนักวิทยริการและสารสนเทศ  ช่วยจัดระบบห้องสมุด ให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการยืม-คืนหนังสือ และตกแต่งห้องสมุดให้มีความสวยงามน่าเข้าใช้   ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1ธ.ค.2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=233