รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ 20-12-2017 ผู้ชม 778

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี  อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง  อาจารย์คณะครุศาสตร์  นางสาวสรัลชนา  น้ำเงินสกุณี  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และนางสาววิราพัตร  กาวิละพันธ์  เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  เป็นการส่วนพระองค์

 

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=235