ปรับปรุงหลักสูตรบริหารการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 27-12-2017 ผู้ชม 503

วันนี้ (27ธันวาคม 2560) เวลา 9.00 น. สาขาการบริหารการศึกษา  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสาขา  เพื่อร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2  คณะครุศาสตร์

Tags :

QRCODE

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=238